UW PRIVACY

We doen ons best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we:  

  • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens  
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Welke gegevens leggen we vast?

Wanneer je een cursus volgt of een lezing boekt of andere diensten afneemt van De Schokkerbij, leggen we de volgende gegevens vast:

  • Je (bedrijfs)naam, adres en woonplaats  
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Datum van de afgenomen dienst van De Schokkerbij
  • Een korte omschrijving van de dienst (zoals bijvoorbeeld cursus korfvlechten)

Facturen worden bewaard volgens de wettelijke verplichting van 7 jaar.

 

Recht van inzage van de betrokkene
Je kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens door ons zijn verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden.

 

Recht op rectificatie
Wanneer je meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heb je het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

 

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer je wilt dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd, kun je hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer je de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt beperken (in afwachting van door jou gevraagde rectificatie van jouw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat je juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kun je hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar
We sturen alleen emailberichten naar je wanneer je je daarvoor expliciet hebt opgegeven (bijvoorbeeld wachtlijst voor de bijensafari). Je kunt je hiervoor altijd weer afmelden.
In het geval dat wij jouw gegevens gebruiken voor direct marketing kun je bezwaar maken tegen deze verwerking.

 

Cookies
Er worden alleen technische, functionele cookies en analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze organisatie.
Wanneer je klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons, neem dan eerst contact met ons op via deschokkerbij@gmail.com . Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kun je terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

De privacyverklaring kun je nalezen op onze website https://deschokkerbij.nl/privacy-disclaimer/

 

Pin It on Pinterest

Share This