Rob Triest laat zien hoe sterk de korf is voor de bijen

Op een mooie zomerse dag viel er een wel heel bijzondere uitnodiging in Rob’s mailbox. Hem werd gevraagd, of hij een lezing wilde verzorgen voor een groep mensen met een niet-aangeboren-hersenaandoening (NAH).

InteraktContour
De uitnodiging was afkomstig van zorginstelling InteraktContour uit Harderwijk. Deze organiseert eens per maand een avond voor mensen met NAH. Tijdens deze avond wordt dan een spreker of spreekster uitgenodigd. Gewone lezingen zijn vaak te druk en prikkelrijk voor deze groep.

Voorbereiding op de lezing
Rob was zeer vereerd. Hij nam de uitnodiging graag aan. Een week voor de lezing zou plaatsvinden, had hij nog een gesprek met de organisatoren. Die waren erg enthousiast.

Diner en lezing
En zo reed Rob op een namiddag in oktober naar De Aanleg in Harderwijk, waar hij gastvrij werd onthaald. Hij was ook genodigd aan het diner, dat voor de groep door twee clienten van InteraktContour was bereid. Na deze niet alleen zeer smakelijke, maar ook heel gezellige maaltijd ging de lezing voor zo rond de dertig toehoorders van start.

Uitstekende sfeer
Rustig en duidelijk vertelde Rob over zijn grote passies.
Het imkeren, het korfvlechten, het welzijn van de natuur, en het belang van bio-educatie. De sfeer was uitstekend, en de groep luisterde geïnteresseerd toe.

Rob staat bovenop de korf
Ongelovige blikken, toen Rob vertelde, dat een korf zo stevig is, dat men er op kan staan. Grote ogen van verbazing, toen Rob bovenop een korf torende, zonder er doorheen te zakken. De avond kon niet meer stuk.

Vragenronde
Na een korte thee- en koffiepauze vervolgde Rob zijn verhaal en beantwoordde vragen. Toen Rob klaar was met zijn betoog, volgde een klaterend applaus. Daarna wilde iedereen hem de hand schudden. Het was duidelijk te merken, dat zijn verhaal uitstekend was bevallen, en veel indruk had gemaakt op zijn gehoor.

Ook voor Rob was dit een van de hoogtepunten van 2019.
Het warme onthaal, de heerlijke maaltijd, de uitstekende sfeer, en de band met, en het enthousiasme van de toehoorders hadden diepe indruk gemaakt. Voordat Rob weer huiswaarts ging, werd hij nog verwend met een prachtig boeket en heerlijke Merci-chocolade.

Dit was een avond om nooit te vergeten…..voor Rob niet, voor de organisatoren niet, en zeker voor de groep van dertig niet.
En zeker voor herhaling vatbaar… voor weer een nieuwe groep toehoorders.

Pin It on Pinterest

Share This