Bijenstrategie
Waarschijnlijk het meest recent aan de Van Dale toegevoegde woord. Klinkt mooi, maar wat betekent het eigenlijk?

Wat is De Bijenstrategie?
Heeft het iets met oorlog te maken? In zekere zin wel, want het heeft te maken met de strijd tegen de alarmerende afname van de hoeveelheid en het aantal soorten bestuivers. De Rijksoverheid, Natuurbeschermings- en Land- en Tuinbouworganisaties hebben de hoofden bij elkaar gestoken en konden na afloop elkaar de handen schudden: De Bijenstrategie was geboren.

Waarom De Bijenstrategie?
Door het afnemende aantal en soorten bestuivers komt niet alleen de biodiversiteit, maar ook de voedselvoorziening in gevaar: zonder bestuivers geen fruit, en niet veel soorten groenten. Hoog tijd dus om de bestuivers te gaan helpen. Maar hoe?

Wat is de strategie van De Bijenstrategie?
Die is in het kort als volgt samen te vatten:
1. Het gaan zorgen voor een geschikte leefomgeving voor bijen en andere bestuivers, ofwel zorgen voor voldoende voedsel, bijvoorbeeld in de vorm van bebloemde bermen. En zorgen voor voldoende goede nestgelegenheid.
2. Het laten toenemen van het aantal goed opgeleide imkers
3. Duurzame gewasbescherming, waarbij voor bestuivers aantrekkelijke planten en bomen niet met voor deze dieren schadelijke stoffen mogen worden bespoten.
Nu heeft dus Provinciale Staten van Flevoland De Bijenstrategie ondertekend. Dat is goed nieuws. Dat gaat de goede kant op. Mag Flevoland zich in de toekomst de meest Bij-vriendelijke provincie noemen? We gaan ervoor!

Lees meer
Op de website van
– de Provincie Flevoland: https://www.flevoland.nl/actueel/flevoland-sluit-zich-aan-bij-nationale-bijenstrate
– de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/bijenstrategie

PS Dit artikel werd geschreven door onze werkbij Hetty

Pin It on Pinterest

Share This