Waarom de naam De Gesteentetuin?
Als men het woord -tuin- hoort dan denkt men automatisch aan bloemen, planten, insecten, water, stenen en ga zo maar door. In het geval van “De Gesteentetuin” moet men eerst zijn verbeeldingskracht aan het werk zetten. Uiteraard het woord tuin wordt eerder geassocieerd met bloemen dan met stenen. Toch is het een bijzonder en interessant verhaal om te kunnen horen hoe de stenen ooit heel lang geleden naar Schokland gerold zijn en eindelijk hier gestationeerd zijn.

Wat gebeurt er de eerste zondag van de maand in De Gesteentetuin?
De eerste zondag van de maand worden hier in De Gesteentetuin ook stenen gezaagd en manden schalen en korven gevlochten. De verscheidenheid in kleuren en soorten van deze stenen kan men ook herinneren aan de verscheidenheid van de bloemen of planten die hier in de natuur te vinden zijn . Ongetwijfeld is hier op Schokland allerlei soorten van “groen” te vinden, als we die laatste als containerbegrip zullen gebruiken. Schokland, het voormalige eiland heeft niet alleen stenen boven de grond en archeologisch schatten onder de grond, een erfenis die afkomstig is uit een verre geschiedenis. Dit vroegere eiland heeft genoeg te vertellen ook over het heden. Bovendien is hier de kans om in deze grote tuin van stenen, bloemen, planten,struiken en bomen men de rust te kunnen vinden…

Een zee aan wilde planten
De rust kan men op een actieve of passieve manier beleven. Wat betreft de stenen, daar kan men het hele jaar door iets mee doen. Steen is uit een natuurlijk materie die alle weersomstandigheden kan doorstaan door de eeuwen heen. Maar als het planten betreft, dan groeien die hier in bepaalde periodes van het jaar rondom “De Gesteentetuin” heen en in de omgeving een zee aan wilde planten. Een ideale plek voor de insecten en vooral voor de bijen, (die door het proces van bestuiving de planten stimuleren).

Gras en roggestro
Onder anderen in juli kan men hier op het voormalige eiland verschillende soorten gras en roggestro vinden. Door het te maaien met de zeis of met de zicht, kan men de plaatselijke gras soorten oogsten en deze gebruiken om er iets moois mee te maken. Bijvoorbeeld: korven die als huisvesting voor de bijen in de natuur kunnen dienen, de schalen en manden, enz. Kortom een leerzame demonstratie waard om een workshop te organiseren waar men kennis kan maken met de processen van: zaaien, planten, oogsten, maaien, vlechten. Allemaal van de plaatselijke producten van de grote tuin van Schokland.

Korfvlechten: een oud ambacht
Bovendien het korfvlechten is een oud ambacht die de moeite waard is deze alweer in het leven te roepen. Wel is er voor dit oude ambacht een zekere tijd en geduld vereist. Door het vlechten vergeet men de tijd, de dagelijkse hectiek. Het praktiseren van dit oude ambacht kan een soort therapeutisch effect hebben, een soort sessie in de natuur ervaren. Ooit dacht men als vaste landbewoner over de eilandbewoners dat ze tijdloos bezig waren, een rustig leven in de natuur leiden, in een hechte gemeenschap. Min of meer een idyllisch beeld over de eilandbewoners. Terecht of niet!? Maar in deze tijd waar iedereen druk bezig is, zal het aangenaam zijn om juist hier op dit vroegere eiland even de smaak te pakken te krijgen van die onbezorgde tijd, dat tijdloze gevoel te kunnen beleven.

Een tijdloos gevoel ervaren
Tot slot, men komt hier in De Gesteentetuin met de veronderstelling dat men alleen stenen zou vinden en stenen kan zagen. Maar men zou verrast kunnen worden ook van een interactieve workshop waar de plaatselijke oogst van deze Schoklandtuin wordt benut. Beide natuurlijke producten of het over stenen of gras gaat. Vooral is de kans groot om het tijdloze gevoel te kunnen ervaren, de rust in het hart en het hoofd te proeven al is het maar voor een poosje. Iets dat tegenwoordig broodnodig is voor ieder …

Pin It on Pinterest

Share This